Όροι και Προϋποθέσεις


Στο κατωτέρω κείμενο, τα αρχικά Σ.Α.Ε.Ε.Α. αναφέρονται στον Σύλλογο Αποφοίτων Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων, στον οποίο ανήκει ο παρών ιστότοπος.

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται η χωρίς έγγραφη άδεια αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση, των κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, γεγονότων και εν γένει υλικού του παρόντος ιστοτόπου. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α. δικαιούται να χρησιμοποιεί όλο το υλικό (κείμενα, εικόνες κλπ.) που εισάγεται στον παρόντα ιστότοπο.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε ο ιστότοπός του να είναι ασφαλής από ιούς και από κακόβουλες ενέργειες. Συνιστάται, όμως, στους χρήστες του ιστοτόπου να χρησιμοποιούν τα ειδικά προϊόντα κατά των ιών και των κακόβουλων ενεργειών, διότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί με απόλυτη βεβαιότητα η παρουσία ιών στον διαδικτυακό τόπο. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα προκύψει στον υπολογιστή σας ή στα αρχεία σας αν χρησιμοποιήσεται συνδέσμους (links) που υπάρχουν στον παρόντα ιστότοπο και οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους ή ιστοσελίδες. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α δεν φέρει καμμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω άλλων ιστοτόπων ή ιστοσελίδων, το περιεχόμενο των οποίων δεν δεσμεύει κατά κανένα τρόπο τον Σ.Α.Ε.Ε.Α ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σ' αυτούς δεν συνιστά ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης αυτών.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α σέβεται και εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται είναι το ονοματεπώνυμο, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η ταχυδρομική διεύθυνση και η ηλεκτρονική διεύθυνση (δ/νση ιμέιλ) των μελών και των φίλων του συλλόγου που έχουν δοθεί στον σύλλογο με σκοπό την ενημέρωσή τους για θέματα του συλλόγου, του σχολείου ή ευρύτερα σχολικά ή κοινωνικά θέματα. Ειδικώτερα για κάθε μέλος του συλλόγου αποθηκεύεται το έτος αποφοιτήσεως της τάξεώς του καθώς και η λεγόμενη αναβρυτινή ηλ/νική του δ/νση, η οποία παρέχεται από τον σύλλογο σε κάθε μέλος του και δημιουργείται με στόχο την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α διατηρεί και επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας με σκοπό την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των υφισταμένων ή υποψηφίων μελών του και των εγγεγραμμένων επισκεπτών του ιστοτόπου. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α φροντίζει για την προστασία των δεδομένων αυτών χρησιμοποιώντας αντίγραφα ασφαλείας καθώς και προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλες ενέργειες. Επί πλέον, ο Σ.Α.Ε.Ε.Α. δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε οποιονδήποτε άλλον χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Είναι στην διακριτική ευχέρεια καθενός να ζητήσει γραπτώς, οποτεδήποτε θελήσει, να διαγραφούν κάποια ή όλα από τα στοιχεία που τηρεί ο Σ.Α.Ε.Ε.Α. γι' αυτόν.

Με την είσοδό σας στον παρόντα τόπο αποδέχεσθε ρητώς και ανεπιφυλάκτως να αποθηκεύσει και επεξεργασθεί ο Σ.Α.Ε.Ε.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όλα τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα που δια της συνδέσεως και κατά την σύνδεσή σας έχετε γνωστοποιήσει στον Σ.Α.Ε.Ε.Α. και δικαιούσθε, οποτεδήποτε θελήσετε, να ζητήσετε την χωρίς επιβάρυνση γνωστοποίηση, επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών των στοιχείων σας.

Η επίσκεψη και η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ιστοσελίδων του παρόντος ιστοτόπου προϋποθέτει την αποδοχή των παραπάνω όρων. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον παρόντα ιστότοπο.