Σύστημα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Συλλόγου

Το σύστημα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Συλλόγου μας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο 2001 κάτω από το όνομα anavryta.org (ο ιστότοπος λειτουργεί από τον Νοέμβριο 1998).
Από τον Δεκέμβριο 2005 όλες οι διευθύνσεις μεταφέρθηκαν και ισχύουν κάτω από το όνομα anavryta.gr, αρχικά παράλληλα με το anavryta.org και σήμερα αποκλειστικά στο anavryta.gr.
Από 1/9/06 διακόπηκε για τεχνικούς λόγους η λειτουργία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων κάτω από το όνομα anavryta.org και έκτοτε παραμένουν σε λειτουργία κάτω από το όνομα anavryta.gr και μόνο. Οι μόνες διευθύνσεις που διατηρήθηκαν στο anavryta.org (παράλληλα με το anavryta.gr) είναι η κεντρική (saeea) και αυτή του υπευθύνου για την λειτουργία του συστήματος (mailmaster).

Σήμερα (2023), 230 μέλη του συλλόγου συμμετέχουν στο σύστημα αυτό και έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής onoma@anavryta.gr, όπου το "onoma" αποτελείται από το αρχικό του βαπτιστικού ονόματος και το επώνυμο κάθε αποφοίτου με τελεία ανάμεσά τους (π.χ. a.papapanagiotou@anavryta.gr).
Η γραφή κάθε ονόματος ακολουθεί επακριβώς το σύστημα ΕΛΟΤ743 (πατήστε εδώ για την σωστή μεταγραφή ονόματος).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, ότι από την αρχή έχει δοθεί μεγάλη προσοχή και έμφαση στην προστασία των προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών (εκεί που αναδρομολογείται η αναβρυτινή διεύθυνση) και πράγματι μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα παράπονο ούτε ένδειξη ότι υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή ή άλλο πρόβλημα με τις διευθύνσεις αυτές.

Θα πρέπει, βέβαια, τα μέλη να μας ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές στην προσωπική ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ώστε να ενημερώνουμε ανάλογα την αναδρομολόγηση της αντίστοιχης αναβρυτινής.Όσοι, φοιτήσατε στο Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων (περίοδος 1949-1976), έχετε Η.Υ. και πρόσβαση στο Internet ή έχουν τα παιδιά σας ή στο γραφείο σας ή κάποιος κοντινός φίλος, και θέλετε να μαθαίνετε έγκαιρα τα νέα του Συλλόγου, στείλτε μήνυμα (e-mail) στην διεύθυνση mailmaster@anavryta.gr δίνοντας ονοματεπώνυμο, έτος αποφοιτήσεως δικό σας ή της τάξεώς σσς (για μη αποφοιτήσαντες) και την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address), στην οποία θα μπορούμε να σας στέλνουμε τα μηνύματα του Συλλόγου και από την επομένη ημέρα θα έχετε συνδεθεί στο σύστημα e-mail του Συλλόγου και θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά μηνύματά του.